Условия за ползване

Авторско право

Съдържанието, посочено на уеб страниците на Фронери България ЕООД, по-специално текстове, картини и лога, е защитено с авторски права. Фронери България ЕООД позволява гледането и изтеглянето на цялото съдържание на неговите уебсайтове изключително за частна, некомерсиална употреба. Съдържанието не може да бъде дублирано, представено, разпространявано или използвано по друг начин за обществени или търговски цели. Съдържанието не може да бъде променяно или използвано на други уебсайтове или свързани компютри без писмено разрешение от Фронери България ЕООД. Свързването е разрешено само след одобрение от Фронери България ЕООД

 

Съдържание и изтегляния

Фронери България ЕООД се възползва максимално от създаването на този уебсайт. Въпреки това, няма гаранция, че данните, информацията и изтеглянията са пълни, точни и актуални. Тъй като следователно използвате данни, информация и изтегляния, това важи, при условие че Фронери България ЕООД носи отговорност само за липсата на обосновани характеристики, нарушение на основни задължения, умишлено или грубо нехайно нарушение на други задължения и в случай на вредни ефекти върху здравето.

 

Права на търговски марки

Марките и лога, посочени на уебсайтовете на Фронери България ЕООД, са защитени с авторски права. Третите страни имат забрана да използват и използват всякакви марки или лога