Gebruiksvoorwaarden

Copyright

De inhoud op de websites van Froneri Ice Cream Deutschland GmbH, met name teksten, foto’s en logo's, zijn auteursrechtelijk beschermd. Froneri Ice Cream Deutschland GmbH geeft toestemming voor het bekijken en downloaden van de gehele inhoud op zijn websites uitsluitend voor privé, niet-commercieel gebruik. De inhoud mag niet voor openbare of commerciële doeleinden worden vermenigvuldigd, gepresenteerd, verspreid of anderszins worden gebruikt. De inhoud mag niet worden veranderd en niet zonder schriftelijke toestemming van Froneri Ice Cream Deutschland GmbH op andere websites of gekoppelde computers worden gebruikt. Een eventuele koppeling is alleen met toestemming van Froneri Ice Cream Deutschland GmbH toegestaan. Bij vermenigvuldiging van de inhoud moet uitdrukkelijk op de auteurs- en eigendomsrechten van Froneri Ice Cream Deutschland GmbH worden gewezen. Bij niet-nakoming van deze bepalingen is men verplicht alle afgedrukte of gedownloade inhoud direct te vernietigen. Het recht op overige schadevergoedingsclaims blijft voorbehouden. De gebruiker van deze website mag deze niet voor onwettig of strafbaar gedrag gebruiken of daarop onwettig en/of aanstootgevend materiaal weergeven of verspreiden.

Links

Deze website van Froneri Ice Cream Deutschland GmbH kan ook kruisverwijzingen naar websites van andere aanbieders bevatten. Bij de eerste koppeling wordt het externe aanbod op onwettige inhoud gecontroleerd. Voor externe inhoud die via dergelijke kruisverwijzing bereikbaar zijn, is Froneri Ice Cream Deutschland GmbH niet verantwoordelijk. Als Froneri Ice Cream Deutschland GmbH vaststelt of erop wordt gewezen dat een aanbod onwettige inhoud bevat, wordt de kruisverwijzing geannuleerd, voor zover dit technisch mogelijk is en redelijkerwijs van ons kan worden gevergd.

Download

Het downloaden van programma’s gebeurt op eigen risico. Froneri Ice Cream Deutschland GmbH is niet aansprakelijk voor schade die door de installatie en/of het gebruik van software uit het downloadgedeelte ontstaat, voor zover dit wettelijk toegestaan is. Ondanks de huidige antivirusprogramma’s is een aansprakelijkheid voor schade of belemmeringen door computervirussen in het kader van de wettelijke regelingen uitgesloten.