Ochrona Danych

Ochrona Danych

Niniejsza polityka ochrony danych obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do niniejszej strony internetowej, której właścicielem jest Froneri Polska Sp. z o.o.  Jednakże nasza strona może zawierać linki do innych dostawców, których niniejsza polityka ochrony danych nie dotyczy.


Postanowienia Ogólne

Froneri Polska Sp. z o.o. bardzo poważnie traktuje kwestie ochrony danych osobowych, i zbiera, przetwarza bądź wykorzystuje Państwa dane zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe będą zapisane w formie do odczytu komputerowego, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu określonym przez Państwa. Wyjątki mają zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy zaakceptowali Państwo inne wykorzystanie. Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób i dla jakich celów będziemy wykorzystywać Państwa dane. 

Zbierane przez nas dane obejmują: 

I.Dane osobowepodawane dobrowolnie przy wypełnianiu formularza kontaktowego na naszej stronie.
II.Przekazywane podczas korzystania informacje umożliwiające śledzenie.

I.     Dane osobowe

Jesteśmy uprawnieni do zbierania, przetwarzania, zapisywania i stosowania Państwa danych osobowych poprzez wykorzystanie serwisu, w niezbędnych przypadkach aby umożliwić Państwu korzystanie z serwisu. Gwarantujemy, że Państwa dane będą traktowane jak informacje poufne. Po uzyskaniu zgody od Państwa będziemy uprawnieni do zbierania, przetwarzania lub zapisywania danych osobowych, łączenia ich z innymi danymi, archiwizowania i wykorzystywania tychże danych. W przypadku, gdy wyraziliście Państwo zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla celów specjalnych, wymagających takiej akceptacji, możecie Państwo cofnąć takie pozwolenie w dowolnym terminie. W takim przypadku usuniemy stosowne dane z naszych systemów.

II.    Informacje umożliwiające śledzenie

Podczas wizyty na portalu Froneri Polska Sp. z o.o., nasze serwery automatycznie zbierają i zapisują ogólne, nieosobowe dane dotyczące użytkownika, takie jak nazwa dostawcy usługi internetowej, strona, z której użytkownik przeszedł na nasz portal, typ przeglądarki i adres IP użytkownika. Dane tego typu mogą być badane dla celów statystycznych, jednakże anonimowość poszczególnych użytkowników jest zachowana. 

Poniżej przedstawiono wykaz celów wykorzystania oraz stosowanych internetowych serwisów analitycznych.

Aby ułatwić analizę wykorzystania naszego portalu stosujemy tzw. Cookies, czyli pliki tekstowe przechowywane lokalnie na Państwa komputerach i umożliwiające rozpoznanie w przypadku powtórnej wizyty na naszym serwisie. Cookie to niewielki plik tekstowy przekazywany przez serwer internetowy na dysk twardy użytkownika sieci.  

Pliki Cookies nie obsługują programów, ani nie rozpowszechniają wirusów. Jest to technologia, dzięki której możemy zidentyfikować odwiedzających stronę i zaoferować im zindywidualizowane usługi. Adresy IP mogą być zapisane w formie zakodowanej, co pozwala na lepsze rozpoznanie zachowań naszych użytkowników w sieci. Do kodowania wykorzystujemy procedurę md5-Hash, dzięki czemu ponowne odtworzenie adresów IP i identyfikacja użytkownika jest niemożliwa. Przy zastosowaniu tej procedury, Państwa dane osobowe również pozostają anonimowe.

Jeśli nie chcecie Państwo, aby pliki Cookies były stosowane, lub chcielibyście usunąć już zainstalowane Cookies, możecie wyłączyć tę opcję i usunąć pliki poprzez swoją wyszukiwarkę internetową.  Więcej informacji na temat usuwania Cookies i o zapobieganiu ich instalacji można znaleźć w zakładce pomoc w swojej przeglądarce; można też znaleźć takie informacje w internecie stosując hasła wyszukiwania takie jak "Wyłączanie  Cookies" oczy "Usuwanie Cookies". Stosujemy następujące narzędzia na naszym portalu: 

Google Analytics

Wykorzystujemy internetowy serwis analityczny Google Analytics, a także Google Remarketing, aby doskonalić i rozwijać naszą ofertę i usługi. Są to serwisy firmy Google Inc. ("Google"). Google stosuje tzw. Cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerach i umożliwiające badanie tego, w jaki sposób wykorzystujecie stronę internetową. Informacje tworzone przez pliki Cookie o tym, jak wykorzystujecie stronę (w tym również adres IP) są przenoszone na serwer Google w USA i tam są przechowywane.

Na niniejszej stronie włączono funkcję tworzenia anonimowych adresów IP. Google wcześniej skraca adresy IP dla krajów członkowskich Unii Europejskiej i innych krajów będących stronami Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest jedynie przesyłany na serwer Google w USA i przechowywany tam w wyjątkowych przypadkach. 

Google będzie wykorzystywać takie informacje, aby analizować wykorzystanie strony internetowej, opracować raporty na temat poruszania się po stronie internetowej dla operatora tej strony oraz aby świadczyć dodatkowe usługi związane z tą strona i wykorzystaniem internetu. Ponadto, w stosownych przypadkach, Google przekaże informacje do stron trzecich, o ile wynika to z przepisów prawa, lub w przypadku gdy takie strony trzecie przetwarzają dane na zlecenie Google. Dostawcy będący stronami trzecimi, w tym także Google, zamieszczają reklamy na stronach internetowych. Wykorzystują przechowywane Cookies, aby umieszczać reklamy uwzględniając wcześniejsze wizyty użytkownika na danej stronie.

Google nie będzie łączyć Państwa adresu IP z innymi danymi. Można wyłączyć opcję zapisywania cookies przy pomocy odpowiednich ustawień w wyszukiwarce; jednakże, warto zaznaczyć, że w takim przypadku funkcje zamieszczone na tym portalu mogą nie być w pełni dostępne dla Państwa.

Ponadto, można zablokować zapisywanie danych tworzonych przez  plik cookie na temat sposobu korzystania z portalu (w tym również adresu IP) oraz ich przesyłanie do Google a także przetwarzanie tychże danych przez Google; w tym celu należy pobrać i zainstalować plug-in do wyszukiwarki stosując następujący link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Więcej informacji na temat opcji wyłączania można znaleźć pod zakładką dezaktywacja na stronie Google Advertising lub pod zakładką dezaktywacja na stronie Network Advertising Initiative. 

Można zgłosić sprzeciw w kwestii zbierania i zapisywania danych w dowolnym terminie, ze skutkiem na przyszłość.


W razie pytań zapewnimy pomoc i wsparcie. Można się z nami skontaktować w następujący sposób: 

Froneri Polska Sp. z o.o. 
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
woj. podkarpackie
Polska

email: [email protected]