Warunki Użytkowania

Prawa autorskie

Treści zawarte na niniejszych stronach internetowych, w szczególności teksty, ilustracje i loga podlegają ochronie z tytułu praw autorskich. Froneri Polska Sp. z o.o. zezwala na oglądanie oraz pobieranie wszelkich treści umieszczonych na swoich portalach wyłącznie dla celów prywatnych, a nie handlowych. Nie zezwala się na powielanie, prezentowanie, upowszechnianie czy wykorzystywanie tychże treści  w inny sposób dla celów publicznych czy komercyjnych. Tychże treści nie należy modyfikować czy wykorzystywać na innych stronach internetowych czy w sieciach komputerowych bez upoważnienia udzielonego na piśmie przez Froneri Polska Sp. z o.o. Zamieszczanie linków będzie dozwolone jedynie za zgodą Froneri Polska Sp. z o.o. 

Treści i informacje pobrane

Froneri Polska Sp. z o.o.  dołożyła wszelkich starań przy tworzeniu niniejszej strony internetowej. Jednakże, nie ma gwarancji, iż dane, informacje i treści pobrane są kompletne, dokładne i aktualne. W związku z tym, w przypadku wykorzystania danych, informacji i treści pobranych, obowiązywać będzie zastrzeżenie, iż Froneri Polska Sp. z o.o.  ponosić będzie odpowiedzialność wyłącznie z tytułu braku gwarantowanych właściwości, w przypadku karygodnego naruszenia kluczowych zobowiązań, rozmyślnego lub rażącego zaniedbania innych zobowiązań, oraz w przypadku karygodnych niekorzystnych skutków dla zdrowia. 

Prawa do znaku handlowego

Marki i loga umieszczone na niniejszej stonie internetowej podlegają ochronie z tytułu praw autorskich. Zabrania się stronom trzecim wykorzystywania tychże zastrzeżonych nazw i znaków handlowych.