Condiții de utilizare

Drepturi de autor

Conținutul paginilor web ale Froneri Ice Cream România (în special textele, imaginile și logo-urile) este protejat de drepturile de autor. Froneri permite vizualizarea și descărcarea întregului conținut pe site-urile sale exclusiv pentru uz privat, necomercial. Conținutul nu poate fi duplicat, prezentat, difuzat sau utilizat în alt mod, în scopuri publice sau comerciale. Conținutul nu poate fi modificat sau utilizat pe alte site-uri sau computere conectate, fără acordul scris al Froneri Ice Cream România. Referirea la companie şi la produsele noastre este permisă numai după aprobarea Froneri Ice Cream România.

Conținut și descărcări

Froneri Ice Cream România a acordat o atenţie deosebită creării acestui site. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că datele, informațiile și descărcările sunt complete, exacte și actualizate. Dacă utilizați date, informații și descărcaţi sau salvaţi fişiere (de exemplu, poze), acest lucru se aplică în măsura în care compania este răspunzătoare doar pentru lipsa caracteristicilor garantate, încălcarea culpabilă a obligațiilor-cheie, încălcarea intenționată sau gravă a altor obligații și în caz de efecte dăunătoare asupra sănătății.

Drepturi de marcă

Marcile si logo-urile afisate pe site-urile Froneri sunt protejate prin drepturi de autor. Terților le este interzis să utilizeze orice mărci sau logo-uri.