Uslovi korišćenja

Autorsko pravo

Sadržaj na websajtu Froneri Adriatic d.o.o., pre svega tekst, slike i logo, su zaštićeni autorskim pravom. Froneri Adriatic d.o.o. dozvoljava pregledanje i snimanje celokupnog sadržaja na svom websajtu isključivo za privatnu, nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj se ne sme menjati niti koristiti na drugim websajtovima ili povezanim kompjuterima, bez pismenog ovlašćenja od strane Froneri Adriatic d.o.o. Povezivanje će biti dozvoljeno isključivo po odobrenju Froneri Adriatic d.o.o.

 

Sadržaj i preuzeti fajlovi

Froneri Adriatic d.o.o. je posvetio puno pažnje kreiranju ovog sajta. Međutim, ne postoji garancija da su podaci, informacije i preuzeti fajlovi kompletni, tačni ili savremeni. Ukoliko koristite podatke, informacije i preuzete fajlove, oni će biti podložni restrikciji da će Froneri Adriatic d.o.o. biti odgovoran samo za nedostatak garantovanih karakteristika, krivično kršenje ključnih odredbi, namerne ili grube nemarne povrede drugih odredbi kao i u slučaju krivičnih štetnih efekata na zdravlje.

 

Prava zaštitnog znaka 

Svi brendovi i logoi na sajtu Froneri Adriatic d.o.o. su zaštićeni pravom zaštitnog znaka. Trećim licima je zabranjena upotreba ili korišćenje bilo kog brenda ili logoa.