Oreo

Podmienky užívania

  • Podmienky používania
  • Zásady ochrany osobných údajov
Oreo

Oreo je ochranná známka patriaca do skupiny Mondelez International, používaná na základe licencie.